Logo KBPrize NL 

De Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika bekroont opmerkelijke bijdragen van mensen of organisaties op het gebied van ontwikkeling in Afrika.

De Prijs brengt vernieuwende initiatieven onder de aandacht die de levenskwaliteit verbeteren en plaatselijke gemeenschappen in staat stellen om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen.  

 

Meer informatie over de Prijs 

Koning Boudewijn

King Baudouin  

Prins Boudewijn van België (geboren in 1930) volgde in 1951 zijn vader, koning Leopold III, op. Na een regeerperiode van 42 jaar stierf koning Boudewijn in 1993. Het was een periode waarin België gekenmerkt werd door diepgaande economische en maatschappelijke veranderingen, de dekolonisering van Congo en de politieke omvorming van een unitaire naar een federale staat. België steunde de NAVO en speelde een voortrekkersrol in de Europese integratie. Als mens werd koning Boudewijn alom gerespecteerd voor zijn diepe sociale bewogenheid. Hij verzette zich tegen iedere vorm van ongelijkheid, zowel in België als in de ontwikkelingslanden. 

Koning Boudewijnstichting  

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt projecten en burgers die zich voor de ontwikkeling van een betere maatschappij willen inzetten. We zijn op zoek naar duurzame manieren om gerechtigheid, democratie en respect voor diversiteit te bewerkstelligen.

De Koning Boudewijnstichting is onafhankelijk en pluralistisch. Ze werd in 1976 opgericht naar aanleiding van de 25e verjaardag van het koningschap van koning Boudewijn.