Logo KBPrize NL 

De Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika bekroont opmerkelijke bijdragen van mensen of organisaties op het gebied van ontwikkeling in Afrika.

De Prijs brengt vernieuwende initiatieven onder de aandacht die de levenskwaliteit verbeteren en plaatselijke gemeenschappen in staat stellen om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen.  

 

Meer informatie over de Prijs 

Koning Boudewijn

King Baudouin  

Koning Boudewijn regeerde van 1951 tot 1993. Het was een tijd van diepgaande economische en maatschappelijke veranderingen, de dekolonisering van Congo en de Europese integratie - waarin België een voortrekkersrol speelde.

Koning Boudewijn werd alom gerespecteerd voor zijn sociale bewogenheid: hij verzette zich tegen elke vorm van ongelijkheid, zowel in België als in de ontwikkelingslanden. Na het overlijden van haar man, zette Koninging Fabiola (1928-2014) die sociale werkzaamheden verder.

Niettemin blijft de Prijs de diepe sociale bewogenheid van het overleden Koningspaar belichamen.

 

  

 

Koning Boudewijnstichting  

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt projecten en burgers die zich voor de ontwikkeling van een betere maatschappij willen inzetten. We zijn op zoek naar duurzame manieren om gerechtigheid, democratie en respect voor diversiteit te bewerkstelligen.

De Koning Boudewijnstichting is onafhankelijk en pluralistisch. Ze werd in 1976 opgericht naar aanleiding van de 25e verjaardag van het koningschap van koning Boudewijn.